Bulunduğunuz Yer: Anasayfa » Temel Bilgiler » Haritaların sınıflandırılması
Temel Bilgiler

Haritaların sınıflandırılması

Hayatın her alanına bakıldığında bir arşivleme sistemi gözler önünde. Bu arşivleme sistemi ise bilgiye erişim veya yapılan işin; nasıl daha kısa sürede ve engellere takılmadan erişebilir olmanın yöntemleridir. Bunların neticesi olarak, harita da böyle sınıflandırılarak, yararlanılan en önemli kaynaklardan biridir. Haritalar kaça ayrılır ve hangi sınıflandırılmalar mevcuttur?

Haritaların Sınıflandırılması

1- Genel Haritalar: Dünyanın tümünün ya da bir kısmının yüzeysel yağısını genel olarak gösteren haritalardır.

a-) Topoğrafik Haritalar: Arazinin topoğrafik yapısını gösteren, ölçeğin büyüklüğüne göre her türlü arazi bilgilerini göstermeyi amaçlayan haritalardır. b-) Geniş Bölge Haritaları: Bir ülkeyi ya da kıtayı gösteren, o bölgeyle ilgili genel bilgileri içeren haritalardır.
c-) Dünya Haritaları: Dünyanın bütünü bir arada göstermeyi amaçlayan, çizildiği ölçeğin olanakları çerçevesinde gerekli bilgileri içeren haritalardır.

2- Özel Haritalar: Özel bir kullanma amacına yönelik haritalardır.

a-) Kadastro Haritaları: Arazinin kadastro durumunu gösteren haritalardır. Kadastronun gereklerine uyacak biçimde düzenlenmiştir. b-) Kent Haritaları: Bir kentin yerleşme durumunu gösteren, genellikle imar çalışmalarına temel olan haritalardır.
c-) Deniz Ulaşım Haritaları: Deniz ulaşım hizmetlerini düzenleyen, limanlar, derinlikler, gemi trafiğini etkileyen engeller, deniz fenerleri ve benzeri konuları geniş ayrıntılarıyla gösteren haritalardır.
d-) Hava Ulaşım Haritaları: Hava ulaşım konusunda, hava alanları, alanlar arasında ki bağlantı yolları, uçuş tekniği ile ilgili her türlü bilgiyi gösteren haritalardır.
e-) Yol Haritaları: Yolların özellikleri, uzunlukları, bağlantıları vb. bilgileri gösteren haritalardır.
f-) Çeşitli Bilim Haritaları: Bazı bilim dalları için hazırlanmış haritalardır. Astronomik haritalar, jeolojik haritalar, çevre kirliliği haritaları, madencilik haritaları gibi.
g-) Turistik Haritalar: Bir kentin ya da ülkenin turistik değerlerini gösteren, turistler için rehberlik ödevini amaçlayan haritalardır.
h-) Tematik Haritalar: Çoğunlukla tek bir istatistik konuyu işleyen, bu istatistik bilginin o bölge içindeki dağılımını konuya göre iki ya da üç boyutlu gösterim biçimleri ile anlatan haritalardır.