Bulunduğunuz Yer: Anasayfa » AutoLISP » 2- AutoLISP Matematiksel İşlemler
AutoLISP

2- AutoLISP Matematiksel İşlemler

Bugün ki yazımızda AutoLISP öğrenme serimiz de temel autolisp matematik fonksiyonlarını/işlevlerini tanıyacağız. 

Fonksiyon İsmi: KIRMIZI    Açıklama: MAVİ    Vurgu: MOR

(+ [sayı sayı …]) Toplama: (+ 2 4 7 8) -> 2+4+7+8=21 şeklinde yorumlayıp sonucu yansıtacaktır.
                                                (+2 4.0 4) -> 2+4.0+4=10.0 şeklinde yorumlayacaktır.
*Toplama işleminde tamsayı değerlerinden oluşan dizinin sonucu tamsayı iken tamsayı + ondalık sayı işleminde ki dizi sonucu ondalık sayı şeklinde gösterilmektedir.

(- [sayı sayı …]) Çıkarma: (- -5 4) -> -5-4=-9 şeklinde sonucu verecektir.
                                               (- -5 4.0) -> -5-4.0=-9.0 şeklinde sonuç verecektir.
*Çıkarma işleminde ki tamsayı ve ondalık sayı örneğinde ki kaideler aynen geçerlidir.

(* [sayı sayı …]) Çarpma: (* 5 2 2) -> 5x2x2=20 sonucunu verecektir.
                                              (* -5.0 4) -> (-5)x4=20.0 sonucunu verecektir.
*Çarpma işlemi de yukarıda ki tamsayı ve ondalık sayı örneğinde ki gibi çalışır.

(/ [sayı sayı …]) Bölme: (/  5 4) -> 5/4=1 şeklinde yorumlanır.
                                           (/ 5.0 4) -> 5.0/4=1.25 şeklinde yorumlanır.
*Bölme işleminde tamsayı ve ondalık sayı farkı belirgin olarak ayrılır. Ondalık sayı içeren veri varsa işlem sonucu ondanlık sayıda ki rakamları da kapsamaktadır

(~ sayı ) Bitwise(Bit Metodu): ( ~ 4) -> -5   / (~ 5) -> -6   /  (~ 7) -> -8 şeklinde yorumlar.
*Bitwise, değerin eksilisinin -1 azaltılmış hâlini verir. Ör. (~3) -> 3 sayısının eksilisi -3 ve -3’ten -1 çıkarırsak -4 sonucunu verecektir. Kullanım yeri blok ve çalışmalarda kaydırma işleminde kullanılır.

(1+ sayı): (1+ 4) -> (+1)+4=5 şeklinde sonuç verir. Verilen değeri +1 arttırmaya yönelik bir fonksiyondur. Sadece dizi içinde ki 1 değer için geçerlidir. Şöyle ki, (1+ 5) işleminde sonuç verir ancak (1+ 4 5) şeklinde ki bir diziyi tanımlamayacaktır.

(1- sayı): (1-5) -> (-1)+5=4 şeklinde sonuç verir. (1+ sayı) fonksiyonunda ki işlemlerin aynısını içerir.

(abs sayı) Mutlak Değer: (abs -20) = (abs 20) -> iki sonuçta pozitif değer olan 20 sayısına eşit olur.

(atan sayı1 [sayı2]) Arctanjat: Radyan cinsinden Arctanjat değerine çevirir. (atan 4)= 1.32582 gibi bir sayıya eşitler.

(cos sayı) -> Cosinüs: Radyan cinsinden Cosinüs değerine çevirir. (cos 4)=-0.653644 gibi.

(log sayı) -> Logaritma: Sayının logaritma değerini verir. (log 5)= 1.60944

(exp sayı) -> Ters Logaritma: Sayının ters logaritma değerini verir. (exp 5)= 148.413

(expt sayı üstelsayı) -> Üstlü Sayı: Üstlü sayı fonksiyonudur. ( expt 2 3)=> 2x2x2=8

(fix sayı) -> Verilen ondalık sayının en küçük Tamsayı değerine(virgül solu) çevirir. (fix 14.99)=14

(float sayı) -> Verilen tamsayı değerini ondalık sayı değerine çevirir. (float 15)=15.0 vb.

(gcd sayı1 sayı2) -> Verilen iki sayının en büyük ortak bölenini verir. (gcd 12 4)=4 vb.

(max sayı1 sayı2 …) -> Girilen sayılar arasında ki en büyük sayıyı sonuç olarak gösterir. (max 1 2 3)=3

(min sayı1 sayı2 …) -> Girilen sayılar arasında ki en küçük sayıyı sonuç olarak gösterir. (min 1 2 3)=1

(minusp sayı) -> Girilen sayının veya işlemin negatif bir değer olup olmadığını kontrol eder. Negatif ise True(T) değilse Nil(nl) değerlerini ekrana yansıtacaktır.

(rem sayı1 sayı2 sayı3 …) -> İlk sayının ikinci sayıya bölümünden kalanını üçüncü sayı ile bölümünden kalan değerini verir. (rem 28 5 3)=0 olur. 28/5 bölümünden kalan 3 ve 3’ün sonra sayı olan 3 ile bölümünden kalan sıfırdır.

(sqrt sayı) -> Karekök: Sayının karekök değerini verir. (sqrt 25)=5 vb.

(zerop sayı) -> İşlem sonucunun sıfır olup olmadığını kontrol eder. Sıfır ise T değilse Nil değerinin verir.

(= sayı sayı) ve (= metin metin) veya (/= sayı sayı) ve (/= metin metin)  Eşitlik ve Eşit değildir ifadeleri -> (= 8 8)=8 sonucu doğru olduğundan T değerini (/= “Umut” “Avcı”) eşit olmadığından Nil değerini verecektir. *Küçük büyük harf duyarlılığı vardır.

(< sayı sayı) -> Küçüktür ifadesi: İki sayının küçük olup olmadığını karşılaştırır ve kontrol eder.
(<= sayı sayı) -> Küçük veya eşittir ifadesi: İki sayının küçük veya eşitlik durumunu kontrol eder.

(> sayı sayı) -> Büyüktür ifadesi: İki sayının büyük olup olmadığını karşılaştırır ve kontrol eder.
(>= sayı sayı) -> Büyük veya eşittir ifadesi: İki sayının büyük veya eşitlik durumunu kontrol eder.

Bir sonra ki dersimiz basit fonksiyonları/işlevleri tanıma üzerine olacaktır. İyi çalışmalar.