Bulunduğunuz Yer: Anasayfa » Makale » Dijital Strateji Nedir
Makale

Dijital Strateji Nedir

Yakın zamanda hayatımıza giren bu kelime, aslında çok önceleri hayata geçmiş projelerin isim bulmuş halidir.

Herkes malını ( bilgi, deneyim ve düşüncelerini ) pazarlamak ile meşgul. Netice de dijital bir çağdayız. Bu malı satabileceğimiz en kolay ve hızlı yol ise şüphesiz, dijital medyadır. Dijital medyaya olan ilgi her geçen gün artıyor ve beraberinde bağımlılık getiriyor. Buna olan ilgi ve gereksinim arttıkça kişilerin ve şirketlerin “bilgi güçtür ve zenginliktir” düsturu doğrultusunda hareket etmesi kaçınılmazdır. Hal böyle olunca dijitalleşmenin de bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu fark ediyoruz. Biraz geç farkına varsak ta geç kalınmış sayılmayız.
Bu ortamda malını satmak için, birinci basamak; malını kaliteli hale getirmektir, ikinci basamak ise bu malı iyi pazarlayabilme ve pazar kapasitesini arttırabilmektir. Dijital dünyada atılan her adım bir gaye veya hedef belirler. Bu hedefe gidecek yolların haritasına kısaca dijital strateji diyoruz.

Bunun içerisine; eğitim, medya, toplum, e-ticaret, güvenlik vb. ana başlıklar yerleştirilebilir.
Bu başlıkların çıkış noktasına ait bazı temel sorular bulunuyor; “Problemler neler ve nasıl bertaraf edilebilir, Hedef kitlenin isteği nedir, Hedef kitleye hangi yollardan erişilebilir,  Hedef kitleye erişimde en kısa ve sağlıklı yol nelerdir, Nasıl güncel ve devamlılık sağlanabilir?” gibi sorular değindiğimiz ve birçok alana hitap eden temel sorulardır.

Bir strateji belirlenirken, ilk izlenecek yolları dört temel aşama üzerine kurgulayabiliriz.

1-) Erişim ve Erişim Yolları
2-) Kullanılabilirlik ve Gözlemleme
3-) Yeni projeyi sunma, Denetleme ve Kontrol altında tutma
4-) Kalıcılığını sağlama ve Gizlilik

Bunlara başka maddeler de eklenebilir. Tabi bunlar mevcut bilgi ve imkânlara göre şekillenir. Hülasa, dijital strateji; sanal dünyanın çözüm haritasıdır.